Kilka słów o bezpieczeństwie


Dowiedz się o naszych zasadach związanych z pandemią!

W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu pandemii wirusa Sars-Cov-2 nasze rejsy, kursy i obozy odbywają się w reżimie sanitarnym.

Wszystkie nasze obozy młodzieżowe i inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, odbywają się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Kuratorium Oświaty. Ponadto wprowadziliśmy specjalne procedury sanitarne oraz szereg obostrzeń w celu podniesienia bezpieczeństwa uczestników.

 • Uczestnicy mają całodobowy dostęp do opieki medycznej, wraz z obozem żeglarskim na jachcie komandorskim pływa zabezpieczenie medyczne.
 • Dokonuje się pomiarów temperatury wszystkim obecnym na obozie.
 • Kadra przed każdym turnusem przystąpi do badania testem antygenowym na obecność wirusa Sars-cov-2
 • Uczestnicy będą izolowani od osób spoza obozu. Obowiązuje zakaz odwiedzin w trakcie rejsu.
 • Uczestnicy będą podzieleni na grupy zajęciowe w liczbie zgodnej z wytycznymi organów właściwych.
 • Zajęcia, wykłady i animacje odbywać się będą w grupach zajęciowych
 • Każda osoba w naszej kadrze jest zaszczepiona przeciwko COVID
 • Zaleca się aby każdy uczestnik zabrał ze sobą swój kubek oraz sztućce i jeden płytki talerz.
 • Po każdym turnusie lub czarterze jacht zostanie poddany dezynfekcji mechanicznej oraz fumigacji metodą zamgławiania
 • Program rejsu zakłada unikanie i omijanie zatłoczonych portów i zbiorowisk ludzkich. Flota będzie zawsze izolowana od uczestników spoza obozu.
 • Na jachcie będzie ogólnodostępny płyn do dezynfekcji