Kilka słów o bezpieczeństwie


Dowiedz się o bezpieczeństwie naszych obozów żeglarskich

Jako jedyna szkoła żeglarstwa w Polsce razem z naszymi obozami żeglarskimi zapewniamy wykwalifikowaną całodobową prywatną opiekę medyczną. Zespół zabezpieczenia medycznego jest w pełnej gotowości 24 godziny na dobę przez cały czas trwania obozów żeglarskich, razem z profesjonalnym wyposażeniem medycznym i AED.

Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa na naszych obozach żeglarskich jako jedyni w Polsce zapewniamy również asystę prywatnego zespołu zabezpieczenia medycznego, do ich dyspozycji posiadamy szybką motorówkę, jacht typu Houseboat oraz transport naziemny.

zabezpieczenie medyczne w trakcie obozu zeglarskiego

W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego wirusem Sars-Cov-2 nasze rejsy, kursy i obozy żeglarskie odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi.

Wszystkie nasze żeglarskie obozy młodzieżowe i inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, odbywają się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Kuratorium Oświaty. Ponadto wprowadziliśmy specjalne procedury sanitarne oraz szereg obostrzeń w celu podniesienia bezpieczeństwa uczestników.

  • Uczestnicy mają całodobowy dostęp do opieki medycznej, wraz z obozem żeglarskim pływa zabezpieczenie medyczne.
  • Rutynowo wykonuje się pomiarów temperatury wszystkim obecnym na obozie.
  • Kadra przed każdym turnusem przystępuje do badania testem antygenowym na obecność wirusa Sars-cov-2
  • Uczestnicy będą izolowani od osób spoza obozu. Obowiązuje zakaz odwiedzin w trakcie rejsu.
  • Uczestnicy będą podzieleni na grupy zajęciowe w liczbie zgodnej z wytycznymi organów właściwych.
  • Zajęcia, wykłady i animacje odbywać się będą w grupach zajęciowych
  • Każda osoba w naszej kadrze jest zaszczepiona przeciwko COVID
  • Po każdym turnusie lub czarterze jacht zostanie poddany dezynfekcji mechanicznej oraz fumigacji metodą zamgławiania
  • Program rejsu zakłada unikanie i omijanie zatłoczonych portów i zbiorowisk ludzkich. Flota będzie zawsze izolowana od uczestników spoza obozu.
  • Na jachcie będzie ogólnodostępny płyn do dezynfekcji